MANN+HUMMEL BA licitacija za prodaju viljuškara dva komada

Datum:

Na osnovu Odluke o rashodovanju i prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera, dioničko društvo Tešanj broj: 187/22 od 18.04.2022. godine, Komisija imenovana navedenom odlukom za prodaju stalnih sredstava, objavljuje

LICITACIJU

Član 1.

Za prodaju stalnih sredstava po sistemuzatvorenih  koverti” i to:

1.  Pojedinacne ponude za viljuskar

a) Viljuškar Still čeoni disel R 70-40 …………. početna cijena 7.500,00 KM+ PDV (nosivost 4t, godina proizvodnje 2002)

b) Viljuškar Still čeoni električni R 50-15 ….. početna cijena 3.500,00 KM+ PDV (nosivost 1,5 t , godina proizvodnje 2002, sa punjačom i baterijom)

ili

2.   ponuda kupovine oba viljuškara u kompletu ….. početna cijena 10.000,00 KM+ PDV

Viljuškari su u ispravnom stanju redovito održavani kod ovlaštenog servisera.

Član 2.

  • Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica;
  • Predmeti licitacije mogu se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00-14:00h;
  • Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 09. 05.2022.godine na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, sa naznakom “Komisiji za licitaciju stalnih sredstva ne otvarati”.

Ponuda treba sadrži:

  • naziv za koji viljuškar dajemo ponudu i ponuđeni iznos ako pojedinačno licitiramo iii
  • ukupni iznos ako ponudom želite kupovinu oba viljuškara
  • naziv ponuđača, adresa i kontakt telefon
  • Otvaranje koverti i odluka o najboljoj ponudi navedenih stalnih sredstava obavit ce komisija MANN+HUMMEL BA d.Tešanj u utorak – 10.05.2022. qodine sa početkom u 12,00 sati:

(Prednost u izboru imaju ponude kupovine oba viljuškara u kompletu)

  • Po završenoj proceduri izbora najbolje ponude svi učesnici licitacije bit će obavješteni o ishodu licitacije

Kontakt osoba je: Nurdin Sadiković, dipl.ing.mas. – Rukovodilac skladišta/BA-LG

Telefon +387(0)83388321, nurdin.sadikovic@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com

Povezani postovi
Related

ELEZ CONSTRUCTION zapošljava više radnika

ELEZ CONSTRUCTION objavljuje konkurs za prijem u radni odnos...

BOFIL Usora zapošljava zavarivača

Na osnovu ukazane potrebe firma BOFIL zapošljava zavarivača. Uslove...

MADI Tešanj zapošljava vozača kamiona

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana,...

Pobjeda Tešanj zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe Direktor ,,Pobjeda" dd Tešanj, Fabrika...