Javni oglas za prodaju vozila u vlasništvu Grada Zavidovića putem licitacije

/

Na osnovu člana 5. stav 4.Pravilnika o kriterijima razvrstavanja sredstava u stalna sredstva, o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i otpis potraživanja („Službeni glasnik općine Zavidovići“ broj: 9/20 i 4/22), a u vezi sa Odlukom o otpisu i isknjižavanju stalnih sredstava Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Zavidovići na dan 31.08.2018. godine, broj: 02-14-1019/18 od 24.08.2018. godine, Komisija za prodaju otpisanog motornog vozila „Fiat“ tipa „Marea“,objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prodaju vozila u vlasništvu Grada Zavidovića putem licitacije

1. PREDMET PRODAJE
Grad Zavidovići putem javnog oglasa – licitacije prodaje vozila sljedećih karakteristika:

 • VRSTA VOZILA – putničko,
 • MARKA VOZILA – FIAT,
 • TIP VOZILA – MAREA,
 • MODEL VOZILA – 20 X HLX,
 • GODINA PROIZVODNJE – 2001,
 • BROJ VRATA – 5,
 • ZAPREMINA MOTORA – 1998,
 • SNAGA MOTORA – 110/150 KS
 • BROJ MOTORA – 2570349,
 • BROJ ŠASIJE – ZFA18500000424688
 • GORIVO – benzin,
 • MASA VOZILA – 1340 KG,
 • BOJA – siva,
 • NEREGISTROVANO od 02.10.2014. godine,
 • PREĐENA KILOMETRAŽA – nepoznato,
 • STANJE – neispravno.
 • Početna cijena vozila je: FIAT MAREA – 670,00 KM

2. PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja do dana 17.05.2022. godine i
15.00 h dostave ispunjen obrazac o učešću na licitaciji.
Zaposleni u Gradu Zavidovići i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na licitaciji.

3. PREGLED VOZILA
Pregled vozila može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 11.00 – 14,00 sati
najkasnije do 17.05.2022. godine, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi. Vozilo se
nalazi na parkingu iza zgrade Grada Zavidovići, ulica „Dobrovoljnih davalaca krvi“,
Zavidovići. Kontakt osoba je Irfan Isović,telefon:061-455-040.

4. DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji će biti prilog javnog oglasa.
Ponude dostaviti lično na protokol Grada Zavidovići (prizemlje) ili putem pošte na adresu
Zavidovići, Kabinet Gradonačelnika, najkasnije do 17.05.2022. godine do 15:00 sati.
Sve ponude koje pristignu nakon isteka navedenog roka, neće se uzimati u razmatranje i biće vraćene neotvorene.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 18.05.2022. godine u 11:00 sati, u Maloj sali zgrade Grada Zavidovići.

5. SADRŽAJPONUDE
Ponuda sadrži:

 • Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresu i broj telefona i broj lične karte)
 • Podatke o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresu, broj telefona iID broj )
 • iznos ponude u konvertibilnim markama ( slovima i brojem )

Ponuda se dostavlja na propisanom obrascu (Prilog 1.)

6. POSTUPAK PRODAJE- LICITACIJE
Predsjednik komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda čiji se sadržaj unosi u Zapisnik koji sadrži: naziv ponuđača, redni broj prispjeća, marka i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene.
Ako se na poziv za određeno vozilo odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije, ukoliko njegova ponudjena cijena nije manja od 20% početne cijene.
Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude, predsjednik Komisije za te ponuđače otvara usmeno nadmetanje.
Usmeno javno nadmetanje se provodi na način da je najmanji iznos povećanja ponude 10 % od početne cijene i ne manje od 50,00 KM, a vremenski razmak nadmetanja ne može trajati duže od pet minuta.
Pobjednikom usmenog javnog nadmetanja smatra se ponuđač koji je u postupku javnog
nadmetanja ponudio najveći iznos za određeno vozilo.
U slučaju da ponuđači ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem,
Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i
vremenu prijemnog štambilja Grada Zavidovića.
Nakon proglašenja pobjednika za sva putnička vozila koja su predmet prodaje, Komisija
izrađuje zapisnik o toku licitacije. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije.

7. OBAVEZE KUPCA
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, biće pozvan na zaključenje ugovora u roku od dva dana od završetka postupka licitacije.
Nakon provedenog postupka izabrani ponuđač je dužan dostaviti sljedeće :

 • Za fizička lica – ovjerenu kopiju lične karte
 • Za pravna lica – ovjerenu kopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ne stariju od tri
  mjeseca od dana predaje ponude
 • Za punomoćnika, ovjerenu kopiju punomoći.

Nakon obostranog potpisivanja ugovora, ponuđač je dužan u roku od dva dana uplatiti iznos kupoprodajne cijene na depozitni račun Grada Zavidovića.
Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja vozila će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene (ovjereni primjerak uplatnice i izvod sa depozitnog računa Grada
Zavidovića).
Ako kupac odustane od potpisivanja ugovora, Grad Zavidovići će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, sa licitacije, a koja je u skladu sa javnim oglasom.

8. DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnom prodajom ­licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan na broj telefona: 061 ­637­216, kontakt osoba Adis Hadzi6.
Također, sve informacije oko uplate po kupoprodajnom ugovoru mogu se dobiti na kontakt
telefon 061 ­637­216 Adis Hadzi6.

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818 NAPOMENA: PUTEM OVE FORME SE NE MOŽETE PRIJAVLJIVATI NA OGLASE ZA POSAO. MOLIMO VAS DA KORISTITE MAIL ADRESE NAVEDENE U OGLASIMA.


Povezani postovi

Javni poziv: Podsticaji samozapošljavanja za pripadnike branilačke populacije ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije...

Javni poziv: Podsticaji zapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK u pravnim licima za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog...

Doboj Jug: Obavještenje o dodjeli novčanih sredstava: za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju...

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...