CIK BiH: Političke stranke dužne su prikupljati potpise samo na obrascima koje im dodjelimo

Datum:

U skladu sa odredbama člana 4.4 stav (1) Izbornog zakona BiH prijava za ovjeru učešća na izborima političke stranke ili neovisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili neovisnog kandidata.

Odgovorna osoba

Političke stranke ili neovisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodjeli Centralna izborna komisija BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili neovisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

Bitno je naglasiti, da obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj osobe koja je odgovorna za prikupljanje potpisa podrške.

Odgovorna osoba svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i istinitost prikupljenih potpisa podrške.

Umrle osobe

Centralna izborna komisija BiH je na Lokalnim izborima 2020. godine utvrdila da se na obrascima za prikupljane potpisa podrške nalaze i potpisi za umrle osobe, o čemu je podnijela 173 prijave nadležnim tužilaštvima.

U vezi s naprijed navedenim Centralna izborna komisija BiH upozorava odgovorne osobe za prikupljanje potpisa podrške birača da to rade u skladu sa zakonom i da se ne dovedu u situaciju da počine „protupravno djelo koje je zakonom propisano kao krivično djelo, čija su obilježja propisana zakonom i za koje je zakonom propisana krivičnopravna sankcija“ .

Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2022. godine ističe u petak, 20.05.2022. godine u 16:00 sati.

Povezani postovi
Related

Javni dug BiH povećan za 623,05 miliona KM

Savjet ministara BiH usvojio Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija...

Završene sve aktivnosti u Medini, sutra hadžije iz BiH kreću u Meku

Sve planirane aktivnosti u Medini su obavljene i večeras...

JOŠ 500 KM ZA NAŠE PARLAMENTARCE: Plate od 5000 KM, stanovi, vikendice, poslovni prostori, milionska štednja…

Više od tri decenije Denis Zvizdić dobija platu iz budžeta koja...

Faruk Hadžić: Koliko će rasti kamate

Ekonomski analitičar Faruk Hadžić prokomentirao je za „Avaz“ najave Evropske centralne...