MANN+HUMMEL BA objavljuje licitaciju za prodaju stalnih sredstava po sistemu „zatvorenih koverti“

Datum:

Na osnovu Odluke o rashodovanju – otpisu i prodaji stalnih sredstava broj: 272/22 od 17.06.2022. godine kojom je imenovana i Komisija za prodaju, odnosno provođenje licitacije u sastavu: Sadiković Nurdin predsjednik i članovi Mulabdić Anes i Bašić Azem, ista objavljuje

L I C I T A C I J U

Član 1.

Za prodaju stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA d.d. TEŠANJ slobodnom pogodbom, po sistemu „zatvorenih koverti“ i to:

STALAŽE: REGALI SKLADIŠNI PALETNI

Dimenzije: dužina vertikala 5500 mm i dužine prečki 2750 mm

Stanje: polovne

Početna cijena: 8.500,00 KM (bez PDV)

Član 2.

-Licitacija će se obaviti u krugu MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj u  utorak – 28.06. 2022. godine sa početkom u 12,00 sati;

– Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica;

– Predmet licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 11:00 -14:00h;

Kupovina je sa demontažom stalaža i odvozom iz kruga Fabrike od strane kupca do 08.07.2022. god.

– Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 27.06.2022. godine na protokol

Fabrike sa naznakom “Komisiji za licitaciju stalaža na vijke – ne otvarati”.

Ponuda treba da sadrži: predmet koji se licitira, ponuđenu cijenu i ime ponuđača.

– Kontakt osoba je Sadiković Nurdin, tel.  066 388 321.

Povezani postovi
Related

MUKI Jelah: Potrebni radnici u marketu i benzinskoj pumpi

Trgovačkom centru MUKI Jelah potrebne radnici/ce za rad u...

INOX Ajanović zapošljava spremačicu

Zbog proširenja obima poslovanja INOX Ajanović raspisuje oglas na...

KARAHMET-MotorX zapošljava autoelektričara i automehaničara

Autocentar KARAHMET-MotorX d.o.o. raspisuje konkurs za prijem u radni...

JELIĆ-COMPANY d.o.o. zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe firma JELIĆ-COMPANY d.o.o. Društvo za trgovinu,...