Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica

Datum:

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), Grada Zavidovići, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Gradu Zavidovići koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Gradu Zavidovići, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:

  • izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
  • kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2021. i 2022. godini;
  • prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70 % V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima;
  • sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta.

PREUZIMANJE:
– Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

Konačna lista za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu

Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za...

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini

Obavještavaju se studenti sa područja Grada Zavidovići da je...

Općina Doboj Jug: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava subvencioniranja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava subvencioniranja...

Kolaps na granicama BiH i Hrvatske: Kilometarske kolone na prijelazima, angažovana i policija

Primjetan je pojačan promet na hrvatskim autocestama prema moru,...