Poziv uposlenicima Centra za socijalni rad Zavidovići na obavljanje poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti

Datum:

Posljednjih nekoliko dana građani Zavidovića susreću se s romskim porodicama koje za prenoćište koriste javne površine i parkove. Radi se o porodicama koje tvrde da nisu adekvatno stambeno zbrinute. Primjetno je da su to roditelji s maloljetnom djecom koja, također, noći provode na otvorenom prostoru bez adekvatne roditeljske brige i njege. Zbog svega navedenog Gradska uprava Zavidovići i Gradonačelnik trpe pritiske dijela javnosti, u smislu ne brige o socijalno-ugroženim kategorijama našeg društva.

Gradonačelnik Hašim Mujanović obavio je razgovor sa pomenutim romskim porodicama te ih upoznao da Grad Zavidovići nema mogućnost, u ovom trenutku, adekvatno stambeno ih zbrinuti, osim u naseljenom mjestu Dolovi gdje već ima izgrađeno stambeno naselje namijenjeno za boravak Roma. Ovo stambeno naselje kao i drugi značajni projekti za unapređenje života romske populacije u Zavidovićima implementirani su saradnjom Gradske uprave Zavidovići sa višim nivoima vlasti i sa nekoliko humanitarnih i nevladinih organizacija.

Prilikom razgovora Gradonačelnik se uvjerio i da se radi o radno-sposobnim licima koja svojim radom mogu sebi obezbijediti adekvatne uslove za život, ukoliko za to postoji njihova volja, kako to već čini većina zavidovićkih Roma i ostali građani Zavidovića.

Obzirom da su ovdje prisutna i maloljetna djeca Gradonačelnik poziva uposlenike Centra za socijalni rad Zavidovići da poduzmu radnje iz svoje nadležnosti, te da djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja zbrinu na adekvatan način. Gradonačelnik napominje da nije puno vremena prošlo od nemilog događaja kada je na jednoj zavidovićkoj raskrsnici smrtno stradalo jedno romsko dijete a drugo teško povrijeđeno. Uposlenici Centra za socijalni rad Zavidovići obavezni su brinuti o djeci bez primjerenog roditeljskog staranja kao i sprečavati organizovano prosijačenje na ulicama našeg grada, a sve u cilju zaštite djece od zloupotrebe u svrhu pribavljanja imovinske i druge koristi. Također, uposlenici Centra za socijalni rad Zavidovići treba da sačine tačnu i preciznu socijalnu anamnezu porodica koje su korisnici usluga Centra, te da na taj način utvrde kome je i u kolikoj mjeri zaista potrebna briga Centra za socijalni rad Zavidovići.

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

Zenička i bolnica u Tešnju apeliraju na svijest stanovništva o potrebi darivanja krvi

Kantonalna bolnica Zenica (KBZ) i Opća bolnica Tešanj (OBT)...

Prelijepa svadba u Tešnju: Ibrahim Bilčević i Emina Ahmetlić uplovili u bračne vode

Jučer smo bili svjedoci prelijepe svadbe dvoje mladih ljudi....

Tešanj: Mladi kroz druženje i učenje stvaraju bolju budućnost sebi i drugima

Ekonomska kriza, česta politička previranja i mnogobrojni drugi faktori...

Za vikend u Tešnju rođeno osam beba

U izvještaju Službe civilne zaštite Tešanj stoji da je...