MANN+HUMMEL: Licitacija za prodaju viljuškara

/

Na osnovu Odluka o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera, dioničko društvo Tešanj, Komisija imenovana za prodaju stalnih sredstava, istim odlukama, objavljuju 

L I C I T A C I J U 

Član 1. 

Za prodaju stalnih sredstava  po sistemu „zatvorenih koverti“ i to: 

  1. Pojedinačne ponude za viljuškare komisionare

a) Viljuškar električni KOMISIONAR Jungheinrich EKS 110 ……..…….početna cijena 8.000,00 KM + PDV

     ( visina dizanja H=4000,  godina proizvodnje 2014, sa punjačom i baterijom) 

b) Viljuškar električni KOMISIONAR Jungheinrich KMS 100 ……..…….početna cijena 5.000,00 KM + PDV

     ( visina dizanja H=5500,  godina proizvodnje 2004, sa punjačom i baterijom) 

c) Viljuškar električni KOMISIONAR- Steinbock WK10RL……………… početna cijena  2.500,00 KM + PDV

    (visina dizanja H=5500,  godina proizvodnje 1999 , sa punjačom i baterijom) ili 

  1. ponuda kupovine oba viljuškara u kompletu ……………………početna cijena 12.000,00 KM + PDV 

Član 2. 

– Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica; 

– Predmeti licitacije mogu se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00 -14:00h;  

– Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 22.09.2022.godine 

  na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj,  

  sa naznakom “Komisiji za licitaciju stalnih sredstva – ne otvarati”. 

-Ponuda treba sadrži: 

  *  naziv za koji viljuškar dajemo ponudu i ponuđeni iznos ako pojedinačno licitiramo ili 

  * ukupni iznos ako ponudom  želite kupovinu sva tri viljuškara 

  * naziv ponuđača , adresa i kontakt telefon 

-Otvaranje koverti i odluka o najboljoj ponudi navedenih stalnih sredstava obavit će komisija MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj u  petak – 23.09.2022. godine sa početkom u 09,00 sati; 

   (Prednost u izboru imaju ponude kupovine oba viljuškara u kompletu) 

– Po završenoj proceduri izbora najbolje ponude svi učesnici licitacije biće obavješteni o ishodu licitacije. 

Kontakt osoba je: Nurdin Sadiković,dipl.ing.maš. – Rukovodilac skladišta/BA-LG 

Phone +387 (0)66 388 321
nurdin.sadikovic@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com                                                                                       

Povezani postovi

Subašić Tešanj zapošljava radnika u proizvodnji tjestenine

Na osnovu Pravilnika o radu, a zbog povećanja obima...

Inox Ajanović Tešanj zapošljava radnika na održavanju/električara

Inox Ajanović Tešanj na osnovu ukazane potrebe raspisuje: Oglas...

Adenal zapošljava administrativnog radnika

Na osnovu ukazane potrebe Adenal d.o.o. apošljava na radnoj...

Euro Oniks zapošljava radnika u proizvodnji PVC stolarije

Zbog ukazane potrebe procesa rada direktor privrednog društva Euro...