Općina Doboj Jug: Javni oglas za podnošenje zahtijeva u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću

/

Na osnovu člana 5. Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu („Službeni glasnik općine Doboj Jug” broj:4/22), Zaključka Općinskog vijeća Doboj Jug broj:01-04-1031-22/22 od 30.08.2022.godine i člana 37. Statuta općine Doboj Jug („Službeni glasnik općine Doboj Jug”, broj: 03/08, 01/12 i 02/13) Općinski načelnik općine Doboj Jug objavljuje

JAVNI OGLAS

za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu zbog raspodjele neutrošenih sredstva

I

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčane pomoći roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova cjelodnevnog ili poludnevnog boravka djece u vrtiću za 2022.godinu zbog raspodjele neutrošenih sredstva.

II

Sredstva za realizaciju ovog Javnog oglasa utvrđena su u budžetu Općine Doboj Jug za 2022.godinu, pozicija 614231/10, BORAVAK DJECE U VRTIĆIMA.

III

Pravo na novčanu pomoć roditeljima u svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu imaju roditelji pod uslovom:

  • da jedan od roditelja, usvojioca ili staraoca i dijete ima prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug,
  • ako ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 400,00 KM,
  • da nisu bili korisnici sredstava Općine Doboj Jug za ovaj vid novčane pomoći u 2022.godini.
  • Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece i koja cijelodnevno ili poludnevno borave u vrtiću pripada pravo na novčanu pomoć za drugo, treće i naredno dijete bez obzira na ukupan prihod domaćinstva.

IV

Općina će sufinansirati dio troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu na osnovu podnesenih zahtjeva isplatom jednokratnog novčanog iznosa koji ne prelazi iznos od 300,00 KM po djetetu u toku kalendarske godine.

V

Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu slijedeće dokaze:

a) uvjerenje o prebivalištu za roditelja, usvojioca ili staraoca i dijete (PB3 obrazac ne stariji od mjesec dana)

b) ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu;

c) potvrda da je dijete upisano u vrtić u periodu od najmanje od 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva;

d) uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu da podnosilac zahtjeva i njegov supružnik/ca nisu korisnici stalnih novčanih primanja iz boračko invalidske zaštite;

e) uvjerenje nadležne službe za socijalnu i dječiju zaštitu/centar za socijalni rad da podnosilac zahtjeva i njegov supružnik/ca nisu korisnici stalnih novčanih primanja po osnovu prava civilnih žrtava rata,

f) dokaz o prihodima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva (uvjerenje o visine neto plaće isplaćene u posljednja 3 mjeseca, za nezaposlene članove uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje).

VI

U skladu sa raspisanim Javnim oglasom Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika općine Doboj Jug, na osnovu uvida u podnesene prijave i priloženu dokumentaciju, sačiniti će prijedlog korisnika pomoći o čemu će zapisnički izvjestiti Općinskog načelnika. Na osnovu prijedloga Komisije, Općinski načelnik donosi rješenje o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć roditeljima svrhu sufinansiranja dijela troškova boravka djece u vrtiću za 2022.godinu. O žalbi na rješenje Općinskog načelnika rješava Drugostepena komisija za rješavanje po žalbama i prigovorima općine Doboj Jug.

VII

Javni oglas biti će objavljen na oglasnoj tabli općine Doboj Jug, službenoj web stranici Općine Doboj Jug i oglasnim mjestima na području općine.

VIII

Prijavu na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju Općinskom načelniku putem protokola općine Doboj Jug na obrascu Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći koji se može preuzeti u Službi za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove općine Doboj Jug, kancelarija broj 107 i u Službi za budžet, finansije i privredu općine Doboj Jug, kancelarija broj 7.

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja tj. od 13.09.2022.godine do 12.10.2022.godine kada je i krajnji rok za podnošenje prijava.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Javni poziv: Podsticaji samozapošljavanja za pripadnike branilačke populacije ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije...

Javni poziv: Podsticaji zapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK u pravnim licima za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog...

Doboj Jug: Obavještenje o dodjeli novčanih sredstava: za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju...

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...