Obavijest za sve u ZDK koji imaju pravo na 100 KM pomoći

Datum:

Sve nezaposlene osobe koje su na dan 31.08.2022. godine bile na evidenciji nezaposlenih, da najkasnije do 30.10.2022. godine, birou rada prema mjestu prebivališta dostave potvrdu o transakcijskom računu (navedene osobe), kao i da predoče ličnu kartu na uvid.

Napominjemo da bez obzira na status nezaposlene osobe na dan 31.08.2022. godine, pravo na novčanu naknadu nemaju osobe obuhvaćene čl. 8. i 12. Uredbe i to: korisnici prava na ličnu invalidninu, prava na porodičnu invalidninu, prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanjaprava na novčanu egzistencijalnu naknadu, lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata, koja pa osnovu svog statusa ostvaruju naknadu koja se isplaćuje ili sufinansira iz Budžeta Federacije.

Povezani postovi
Related

Javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Doboj Jug za 2023. godinu

Obavještavamo zainteresirane građane da će se javna rasprava na...

MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj: Licitacija za prodaju teretnih vozila

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA...

Konačna lista za dodjelu gradskih poticaja za poljoprivredu u 2022. godini

Konačna lista lica koja su ispunila uslove za dodjelu...