MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj objavljuje licitaciju za prodaju neonskih svjetiljki

/

Na osnovu Odluke o rashodovanju stalnog sredstva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj br. 88/23 od 21.02.2023. godine, Komisija imenovana istom odlukom za provođenje eksterne licitacije u sastavu: Ćeman Sead – predsjednik i članovi Mulabdić Anes i Bašić Azem, objavljuju

L I C I T A C I J U

 za prodaju putem „slobodne pogodbe“

Član 1.

Prodaje se:

1.Ugradbene (600 x 600)neonske svjetiljke (4×18 W) u ispravnom stanju…………45 kom.

Početna cijena 8 KM/kom +PDV

2.Vodotijesne neonske svjetiljke (2x58W) u ispravnom stanju……………………..   34.kom.

Početna cijena 12 KM/kom+PDV

Član 2.

  • Na licitaciju se mogu prijaviti i na istoj učestvovati sva pravna i fizička lica
  • Predmet licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00 -14:00h
  • Licitacija će se obaviti u krugu MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj u petak 24.02.2023. godine sa početkom u 14,00 sati
  • Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 23.02.2023. na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj sa naznakom “Komisiji za eksternu licitaciju – „Neonske svjetiljke“  ne otvarati”. ili poštom na adresu:MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj Bukva bb, Tešanj 74260

Ponuda treba da sadrži: naziv sredstva za koje se licitira, ponuđena cijena i ime ponuđača.

Kontakt osoba je Sead Ćeman, tel. 032/665-675, mobitel 066 388 303.

Povezani postovi

MADI Tešanj zapošljava skladištara

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima, društvo „MADI“ d.o.o....

Firma SM3 Tešanj zapošljava pletače

Firma SM3 Tešanj, Poslovna zona Bukva br.8 na osnovu...

Medena Commerce u Tešnju traži nove radnike

Medena Commerce u Tešnju proširuje svoj tim i traži: 𝐂𝐍𝐂...

FORTIN Tešanj zapošljava

„FORTIN“ d.o.o. Tešanj objavljuje KONKURS za prijem na radno mjesto Radnik...