ALMA LAB zapošljava diplomiranog inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike

/

Dana, 20. 04. 2023. godine, ALMA LAB Laboratorijska medicinska analitika vl. Alisa Jovanović raspisuje oglas/natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana za radno mjesto:

Diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike (M/Ž)

Radnik/Radnica će obavljati poslove diplomiranog inženjera medicinsko laboratorijske dijagnostike, te će obavljati sljedeće poslove:

– Izrada i primjena smjernica o načinu uzimanja, dostave, čuvanja, preuzimanja, identificiranja i dokumentiranja svih vrsta bioloških uzoraka

– Izrada, organizacija i upravljanje laboratorijskom dokumentacijom,

– Samostalan rad

– Samostalno izvođenje rutinskih i specifičnih predanalitičkih, analitičkih i poslijeanalitičkih postupaka iz laboratorijske medicine

– Interpretacija rezultata laboratorijskih nalaza

– Analiza, procjena i rješavanje stručnih laboratorijskih problema

– Sposobnost prepoznavanja i razumijevanja rizika i potencijalno teških posljedica pogrešaka i/ili propusta u dijagnostičkom radu

– Poznavanje i primjena postupaka akreditacije medicinsko-dijagnostičkih laboratorija prema BAS EN ISO 15189:2022

– Uspostava i provođenje sustava upravljanja kalibracija i kvalitete

– Organizacija i primjena dijagnostike „uz krevet bolesnika“ (PoC-Point of Care)

– Sudjelovanja u edukaciji iz područja laboratorijske medicine

– Sudjelovanje u upravljanju, razvoju i financijskom poslovanju laboratorija

– Primjena znanja iz područja upravljanja, zakonodavstva, regulative i etike u području laboratorijske medicine

– Organizacija i nadzor rada u timu

Kao i sve druge poslove koji odgovaraju prirodi i vrsti posla radi kojih se zasniva radni odnos.

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati:

– VSS, zvanje: diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike

– Položen stručni ispit

– Posjedovanje važeće licence za samostalan rad

– Radno iskustvo od 1 godine

– Poznavanje i aktivno korištenje engleskog jezika

– Posjedovanje vozačke dozvole

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti:

– Molbu

– Životopis

– Dokaz o traženom stupnju obrazovanja

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– Važedu licencu za samostalan rad

Prijava s potrebnom dokumentacijom se dostavlja osobno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom „Prijava na oglas/natječaj“ na adresu: ALMA LAB Jelah, Brade Kotorid 33, 74264 Jelah, ili elektroničkim putem na e-mail: lab@alma-lab.ba, s predmetom „Prijava na oglas/natječaj“.

Oglas/natječaj ostaje otvoren do 20. 05. 2023. godine.

Prijave koje se dostave nakon isteka roka, odnosno bez potpune tražene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uvjete biti će blagovremeno telefonski obaviješteni o razgovoru za posao.

Za sva dodatna pojašnjenja, kontkatirati administraciju na broj telefona 062 234 290 ili 032 667 220.

Povezani postovi

Medena Commerce u Tešnju traži nove radnike

Medena Commerce u Tešnju proširuje svoj tim i traži: 𝐂𝐍𝐂...

FORTIN Tešanj zapošljava

„FORTIN“ d.o.o. Tešanj objavljuje KONKURS za prijem na radno mjesto Radnik...

Duga Ideal zapošljava

Zbog ukazane potrebe, Duga Ideal d.o.o. raspisuje oglas za...

Saračević Tešanj zapošljava operatera rezanja na pilama

Kompanija Saračević Tešanj na osnovu ukazane potrebe objavljuje oglas...