Izborni zakon Bosne i Hercegovine je za nedostavljanje imovinskog kartona predvidio novčane kazne od 300 KM pa sve do 3.000 KM.

Ipak, njih osam je kažnjeno sa po 500 KM jer nisu dostavili imovinski karton ili na početku mandata 2022. godine ili na kraju četverogodišnjeg mandata započetog poslije izbora 2018. godine.

Jedan je kažnjen sa 1.000 KM jer nije dostavio imovinski karton ni na početku ni na kraju mandata.

Sa po 500 KM su kažnjeni HDZ-ov Miljenko Lušić koji je izabran u Skupštinu Posavskog kantona, te SPS-ov Milan Milaković koji je dobio mandat u Narodnoj skupštini RS-a.

Kaznu zbog nedostavljanja imovinskog kartona dobio je i Kenan Uzunović, koji je u Zastupnički dom Parlamenta FBiH izabran kao član Bh. inicijative-Kasumović Fuad, potom je prešao u NES i suprotno politici te stranke glasao za novu Vladu FBIH, da bi sada djelovao kao član Snage naroda čiji je predsjednik Ramo Isak.

Uzunović je “poznat” i po tvrdnji da su mu nuđena “jednom dva, jednom tri miliona KM” da ne glasa za novi sastav Vlade FBiH.

Također, 500 KM kazne dobili su i Nedim Pršeš koji je kao član SDA na izborima 2018. godine bio izabran u Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona, te Zlatko Kravić koji je prošli mandat bio u Parlamentu FBiH kao zastupnik SBB-a, a potom je prešao u NES.

Ove kazne su dobila i tri bivša delegata u Vijeću naroda RS-a, izabrana 2018. godine, a radi se o Dragani Mikić iz SDS-a, Džemaludinu Šabanoviću iz SDA i Ivi Mijiću iz HDZ-a.

Kaznu od 1.000 KM dobio je zastupnik SDA u Parlamentu FBiH Azmir Husić.

Izvor. Faktor