Skup i mnogima nedostižan postupak: Sve više parova u BiH se bori sa sterilitetom

/

Broj novorođene djece u Bosni i Hercegovini konstantno je u padu, što demografsku sliku ove zemlje iz godine u godinu čini sve lošijom.

Također je u porastu broj parova koji vode borbu sa sterilitetom.

Financiranje vantjelesne oplodnje često je nedostižno građanima, pa sve ovisi o pomoći nadležnih.

Medicinski potpomognuta oplodnja je vrlo skup postupak.

Zbog svega navedenoga, Vlada Federacije BiH je prije nekoliko godina donijela Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO) te je od početka 2023. svim parovima na području FBiH osiguran jednak pristup ovim uslugama.

Time je Vlada FBiH željela otkloniti probleme u tretiranju podnesenih zahtjeva parova kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i različito tumačenje normi, a posebno različit obim planiranih sredstava.

Naime, novac za financiranje postupka BMPO ranije se izdvajao iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, posredstvom kantonalnih zavoda, ali su razlike u postupanju ovisile o financijskim mogućnostima kantona, što je rezultiralo nejednakim pravima.

Prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u 2023. izdate su 423 saglasnosti za postupke oplodnje i to za period 16.6.-31.12.2023. Podaci dostupni za period 1.1.- 5.3.2024. pokazuju da su izdate 104 saglasnosti.

Refundiranje troškova

Pravo na oplodnju ostvaruje se na osnovu izdate saglasnosti Povjerenstva za izdavanje pojedinačnih suglasnosti za obavljanje biomedicinski pomognute oplodnje koju formira Federalni zavod.

U interesu parova koji su započeli liječenje postupcima bez izdate saglasnosti, pristupilo se izmjenama Pravilnika na način da je omogućeno refundiranje troškova liječenja postupcima oplodnje i lijekova za stimulaciju ovulacije.

Drugim riječima, podnositelji zahtjeva koji su liječeni biomedicinski pomognutom oplodnjom bez saglasnosti, imaju pravo na naknadu troškova liječenja postupcima i lijekova za stimulaciju ovulacije iz sredstava proračuna Federacije BiH, a sve pod uslovom da je liječenje BMPO izvršeno od 1.1.2023. do 16.6.2023.

Po ovom osnovu zaprimljeno je 217 zahtjeva za refundaciju troškova liječenja postupcima oplodnje i lijekova za stimulaciju u 2023., te 60 zahtjeva u 2024. godine.

Broj pokušaja

Parovima se finansiraju tri pokušaja intrauterine inseminacije, s tim da se prvi pokušaj financira u iznosu od 100 posto cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, a drugi i treći pokušaj u iznosu od 50 posto utvrđene cijene. Kada je u pitanju vantjelesna oplodnja, parovima se financira pet pokušaja.

Prvi u iznosu od 100 posto cijene utvrđene u Tarifi, a svaki naredni pokušaj u iznosu od 50 posto cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga.

Cijene postupaka

Pravo na finansiranje procesa potpomognute oplodnje imaju žene mlađe od 42 godine, međutim, moguće je da se, na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe partneri, dobije saglasnost za biomedicinski pomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42. godine života u skladu sa smjernicama o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom.

Što se tiče samog finansiranja i refundiranja, otežavajuća situacija je da u tu pomoć ne ulaze troškovi pregleda, laboratorijskih testova i dijagnostike.

Cijene inseminacije kreću se od 600 KM (zavisno od klinike u kojoj se obavlja) sa prvim postupkom, a za svaki idući postupak cijene su niže.

Za vantjelesnu oplodnju potrebno je izdvojiti minimalno 4.000 KM, a u tu cifru ne ulaze lijekovi i eventualni tretmani koje je potrebno obaviti prije samog postupka.

Kada se svi troškovi saberu, u nekim slučajevima potrebno je izdvojiti i do 10.000 KM.

Ono što je bitno spomenuti za Kanton Sarajevo, jeste da parovi koji se odluče na potpomognutu oplodnju, dio sredstava mogu refundirati i od općine kojoj pripadaju.

Izvor: Akta

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Inflacija se smiruje, ali šta čeka bh. građane: Pad kamata tek naredne godine

Kamatne stope kod banaka u BiH u prethodnom periodu...

Poljoprivrednici zabrinuti zbog promjene vremena: Hoće li proljetni mraz uništiti voće

Nakon „ljeta“ u aprilu u BiH stiže drastična promjena...

Američka ambasada u BiH: Za krizu je kriv prije svih Dodik, a ne međunarodna zajednica

Američka ambasada u Sarajevu reagovala je na aktuelnu političku...

Pozitivni podaci: Žene prednjače na doktorskim studijima

Prema statističkim podacima, u Republici Srpskoj doktorske studije upisuje...