ZAVRŠENA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BIH

/

U informaciji koju je danas usvojila Vlada Federacije BiH navodi se da je stambeni fond prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane sačinjavalo 12 696 stambenih jedinica.

Ranijim nositeljima stanarskih prava, po raznim osnovama, nije vraćena 3 071 stambena jedinica, i taj broj nije konačan s obzirom na to da u mnogim predmetima nisu još okončani postupci po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed ranijim korisnicima i nositeljima stanarskih prava, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Od ukupnog broja stanova koji nisu vraćeni, 1 196 ranijih nositelja stanarskih prava nisu potraživali stanove, odnosno nisu podnosili zahtjev za vraćanje u posjed, a zahtjevi 1 875 ranijih nositelja stanarskih prava za vraćanje stanova u posjed odbili su nadležni organi.

U 2014. godini zaključeno je i Federalnom pravobraniteljstvu dostavljeno 312 spisa predmeta radi ocjene pravne valjanosti i potvrde ugovora o kupoprodaji, od čega su potvrđena 232 ugovora, a izdano je šest naloga za upis prava vlasništva na stanu na osnovu ugovora o kupoprodaji.

Tijekom 2014. godine Prvostupanjska stambena komisija donijela je 252 konačne odluke u postupku o rješavanju po podnesenim zahtjevima u formi rješenja i zaključaka i to 93 odluke o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda.

Donesene su i 152 odluke kojima se zahtjevi za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova, odbijaju kao neosnovani ili odbacuju kao nepravodobni i sedam je odluka koje su procesno-pravne prirode i odnose se na vođenje postupka.

U informaciji se dalje navodi da Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH intenzivno razmjenjuje podatke o vojnim stanovima s Republikom Srbijom i Crnom Gorom, kako bi se utvrdio stvarni broj vojnih osiguranika koji potražuju stanove iz federalnog stambenog fonda, kao i status ovih osoba u pogledu stambenog zbrinjavanja u tim državama.

Od problema s kojima se susreće Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u ovoj domeni izdvaja se sve veći broj zahtjeva ranijih nositelja stanarskih prava koji nisu vratili stanove u posjed i kojima je odlukama Ustavnog suda BiH utvrđena povreda prava na imovinu za isplatu naknade za stan. Služba, navodi se, nema zakonsku nadležnost za rješavanje po podnesenim zahtjevima.

PRAVILNIK O POSTUPKU PRODAJE, NAJMA, ČUVANJA I ODRŽAVANJA ODUZETE IMOVINE

Polazeći od odredbe člana 32. stav 7. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog federalnog ministra pravde, donijela Pravilnik o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

Uzimajući u obzir da je u tijeku postupak osiguranja kadrovskih kapaciteta za rad Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i da uskoro počinje i primjena Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, donošenje Pravilnika je bilo nužno radi propisivanja postupanja Agencije u ostvarivanju svoje nadležnosti i obavljanja zadataka zbog kojih je i formirana.

Pravilnik sadrži odredbe o postupanju agencije u upravljanju i raspolaganju nezakonito stečenom imovinom u skladu s odredbama Zakona. Sastoji se od dvije općenite cjeline – upravljanje i raspolaganje privremeno oduzetom imovinom i upravljanje i raspolaganje trajno oduzetom imovinom.

Pravilnik dodatno razrađuje zakonske odredbe o postupanju Agencije, te olakšava njeno postupanje u vršenju svoje nadležnosti, kao i komunikaciji s nadležnim sudovima na temelju čijih odluka Agencija i postupa.

IZMJENA PROGRAMA INVESTIRANJA: SREDSTVA ZA PUT JABUKA – KRIVA DRAGA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju BiH.

Ova odluka donesena je za potrebe završetka rekonstrukcije regionalnog puta R448, dionica Jabuka – Kriva Draga. Odobrena sredstva iznose 400 000 maraka, a implementator projekta je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona.

POVEĆANA CIJENA OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

Ovim izmjenama je dosadašnji iznos od 4273,91 maraku za troškove osnovne policijske obuke kandidata s visokom i višom školskom spremom za šest mjeseci obuke, povećan na 4879,45 maraka, a iznos od 7785,23 maraka za troškove kandidata sa srednjom školskom spremom za 12 mjeseci obuke na 8425,85 maraka.

U troškove osnovne policijske obuke kandidata uračunavaju se smještaj i ishrana, uniforme, obuća, udžbenici, zdravstveno i kolektivno osiguranje, ukoliko to osiguranje nemaju po drugoj osnovi i mjesečna primanja za neophodne osobne izdatke u iznosu od 50 maraka po kandidatu.

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je u 2014. godini provelo proceduru nabavki uniformi i dijelova uniformi za kadete Policijske akademije prema novom Pravilniku po višim cijenama u odnosu na ranije godine, tako da su se stekli uvjeti za povećanje visine troškova osnovne obuke kandidata na Policijskoj akademiji, pri čemu su uzete u obzir i manje korekcije cijena streljiva, zdravstvenog i kolektivnog osiguranja.

PRIHVAĆENA INICIJATIVA

Vlada FBiH danas je prihvatila inicijativu za izdvajanje sredstava s pozicije “Tekuća rezerva Vlade Federacije” iz Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti u svrhu osiguranja neophodnih uvjeta u organizaciji instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš i Konjević Polje.

Federalno ministarstvo financija razmotrit će mogućnosti za realizaciju inicijative i, na toj osnovi, predložiti usvajanje konačne odluke.
KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je dala suglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje Lidije Šimić, Nade Marić i Edibe Hamamdžić za članove Nadzornog odbora Feroelektra d.d. Sarajevo, na razdoblje od tri mjeseca.

Nadzornom odboru Feroelektra dana je i suglasnost za imenovanje Senada Smajića za vršitelja dužnosti direktora ovog gospodarskog društva, za period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog natječaja, navodi se u priopćenju.

(Fena)

Povezani postovi

Banke u FBiH u 2023. godini ostvarile dobit od 520 miliona KM

Trinaest banaka sa sjedištem u Federaciji BiH ostvarilo je...

Skoro deceniju u statističkom sistemu prazne rubrike: Vlast krije broj siromašnih u BiH

Dok se u utorak širom svijeta obilježavao Dan socijalne...

Predajte nelegalno oružje, spriječite tragediju: Evo kakve kazne prijete građanima koji ga posjeduju

Bez straha od sankcija za miran san: Predajte nelegalno...

Izvoz iz BiH u januaru manji za 16,6 posto, zabilježen rast uvoza

Izvoz iz Bosne i Hercegovine u januaru ove godine...