Zavidovići: Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

/

Na osnovu člana 2.13.stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 52/ 05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10,18/03, 7/14, 31/16, i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 27/22), Gradska izborna komisija Zavidovići raspisuje;

JAVNI 0GLAS

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

I

Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

II

Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

  1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
  2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona BiH): koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6,1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH: koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora): koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona: koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine): i kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

  • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;
  • da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zavidovići.

III

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac sG-3).

IV

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Zavidovi6i, na internet stranici Grada Zavidovići.

V

Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Zavidovići.

VI

Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti kod referenta za prijem stranaka Grada Zavidovići ili na internet stranici Grada Zavidovići.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu ili putem preporučene pošte sa naznakom:

Gradska izborna komisija Zavidovići

Safvet bega Bašagića broj 9, Zavidovići

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora-ne otvarati”.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Javni poziv: Podsticaji samozapošljavanja za pripadnike branilačke populacije ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije...

Javni poziv: Podsticaji zapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK u pravnim licima za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog...

Doboj Jug: Obavještenje o dodjeli novčanih sredstava: za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju...

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...