Informacija o pokrenutom postupku javne nabavke za asfaltiranje puteva na području mjesnih zajednica u Zavidovićima

/

Grad Zavidovići objavio je postupak javne nabavke za asfaltiranje nekoliko putnih pravaca na području mjesnih zajednica u Zavidovićima u ukupnom iznosu od 364.746,81 KM.

Sredstva su odobrena su od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture i to:

  • LOT 1 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Brezik“: Predviđeno je „presvlačenje“ postojećeg armirano-betonskog kolovoza asfalt-betonom BB 11k (AB11), u dužini od cca 400,00 m1 m i širine 3,5-4,5 metra, na dvije dionice i to: raskrsnica-put prema Brašljevinama i raskrsnica-put prema Krajnićima. Procijenjena vrijednost je 49.990,47 KM.
  • LOT 2 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Kovači“:  Predviđeno je „presvlačenje“ postojećeg armirano-betonskog kolovoza asfalt-betonom BB 11k (AB11), na tri dionice, kako slijedi:

Dionica 1: Most Kučište-Mustajbašići, l=cca 310,0 m, š=3,0 m

Dionica 2: Put Stavci-nerazvrstana cesta, l=80,0 m, š=3,0 m

Dionica 3: Put Mustajbašići 2, l=cca 25,0 m, š=3,0 m

Procijenjena vrijednost je 39.948,48 KM.

  • LOT 3 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Dolac“:  Predviđeno je „presvlačenje“ postojećeg armirano-betonskog kolovoza asfalt-betonom BB 11k (AB11)-put prema crkvi, u dužini od cca 205,0 m1 m i širine 3,0 metra. Procijenjena vrijednost je 19.974,24 KM.
  • LOT 4 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Klek“:  Predviđeno je „presvlačenje“ postojećeg armirano-betonskog kolovoza asfalt-betonom BB 11k (AB11) – Put Šahmanovac, l=cca 274,0 m, prosječna širina 3,3 m. Procijenjena vrijednost je 29.963,70 KM.
  • LOT 5 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Branioci grada“:  Predviđeno je „presvlačenje“ postojećeg armirano-betonskog kolovoza asfalt-betonom BB 11k (AB11) – na tri dionice puta u naselju Majdan, u ukupnoj dužini cca 400,0 m1, prosječna širina 3,0 m. Procijenjena vrijednost je 39.874,77 KM.
  • LOT 6 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Krivaja-Smailbašići“ u naselju Šadići: Predviđena je sanacija dionice puta i asfaltiranje u naselju Šadići, kako slijedi:

Dionica 1-od spomenika prema naselju Šadići i

Dionica 2 -od ulaza “Pešice” prema naselju Šadići

Planirani radovi: pripremni radovi (uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja), zemljani radovi (zemljani iskop radi zamjene materijala u posteljici) i radovi na gornjem stroju (gronji noseći sloj, asfaltni nosivohabajući sloj).

Procijenjena vrijednost je 29.998,80 KM.

  • LOT 7 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Vozuća“: Planirano je izvođenje radova na gornjem nosećem sloju kolovozne konstrukcije mašinskim putem, prosječna debljina sloja 10-15 cm, zatim nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm u sloju debljine 2,0-4,0 cm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, debljina sloja 7 cm. Procijenjena vrijednost je 29.997,63 KM.
  • LOT 8 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Maoča“: Planirano je izvođenje radova na gornjem nosećem sloju kolovozne konstrukcije mašinskim putem, prosječna debljina sloja 10-15 cm, zatim nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm u sloju debljine 2,0-4,0 cm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, debljina sloja 7 cm, na dvije dionice i to:

Dionica 1: put prema naselju Dištica, L=360,0 m1, š=3,0 m

Dionica 2: put prema lovačkoj kući, L=100 m1, š=3,5 m

Procijenjena vrijednost je 64.999,94 KM.

  • LOT 9 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Ribnica“: Planirano je izvođenje radova na gornjem nosećem sloju kolovozne konstrukcije mašinskim putem, prosječna debljina sloja 10-15 cm, zatim nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm u sloju debljine 2,0-4,0 cm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, debljina sloja 7 cm, na putu Lađenik-nastavak asfaltiranja, u dužini cca 220 m1, širine kolovoza 3,0 m. Procijenjena vrijednost je 29.999,39 KM.
  • LOT 10 – Asfaltiranje puteva na području MZ „Gostović“: Planirano je izvođenje radova na gornjem nosećem sloju kolovozne konstrukcije mašinskim putem, prosječna debljina sloja 20 cm, zatim nabavka materijala i izrada izravnavajuće podloge prije polaganja asfaltnog sloja kolovoza, od sitnozrne drobljene standardne frakcije 0/4 mm u sloju debljine 2,0-4,0 cm i izrada asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku, debljina sloja 7 cm, na putu Čardak-nastavak asfaltiranja, u dužini cca 190,00 m1, širine kolovoza 3,0 m. Procijenjena vrijednost je 29.999,39 KM.

Javna nabavka objavljena je na portalu javnih nabavki a radovi će započeti nakon izbora najpovoljnijeg izvođača radova i shodno vremenskim uslovima.

U ovoj fazi bit će utrošen jedan dio sredstava dodijeljenih od strane Ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Arnela Isaka. Preostali dio sredstava utrošit će se nakon što stručne osobe iz Gradske uprave izvrše uvid na terenu na osnovu kojeg će se sačiniti specifikacija radova koje je potrebno izvesti na putnim pravcima.

Povezani postovi

Iznenada nas je napustio mladi profesor Samir ef. Muminović

Šok i nevjerica na društvenim mrežama zbog iznenadne smrti...

Saopštenje za javnost vezano za nabavku mjesečnih karti učenicima srednjih škola

Shodno prošlosedmičnim protestima roditelja i učenika zavidovićkih srednjih škola,...

Gradonačelnik podnio tužbu za klevetu protiv Ćašifa Hasančića, predsjednika UG JUDB Zavidovići

Gradonačelnik Hašim Mujanović danas je podnio novu tužbu za...