Zavidovići: Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

/

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradska izborna komisija Zavidovići raspisuje:

JAVNI 0GLAS
za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

I

 Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.
II

Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
 2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (Član 2.3.Izbomog zakona
  BiH): koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6,1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH; koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora); koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona; koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja tezu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;
 • da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na
  poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III

Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih
  rezultata),
 2. potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
 4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV

Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Zavidovići, na internet-stranici Grada Zavidovići.

V

Organ za provođenje postupka
Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Zavidovići.
VI

Ostale informacije

Izbora komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati 3 (tri) kontrolora
izbornih rezultata na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili
angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore
izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Gradska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa i isti se može preuzeti kod referenta za prijem stranaka Grada Zavidovići ili na internet stranici Grada Zavidovići.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu ili putem
preporučene pošte sa naznakom:

Gradska izborna komisija Zavidovići

Safvet bega Bašagića broj 9, Zavidovići

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata,-ne otvarati”`

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Javni poziv: Podsticaji samozapošljavanja za pripadnike branilačke populacije ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije...

Javni poziv: Podsticaji zapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK u pravnim licima za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog...

Doboj Jug: Obavještenje o dodjeli novčanih sredstava: za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju...

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...