U Tešnju se održavaju ulične akcije sa građanima kako bi upoznali javnost o inicijativi za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom

/

Problem socijalizacije osoba sa invaliditetom na području Bosne i Hercegovine, a samim tim i na području općine Tešanj prisutan je duže vrijeme.

Njegovo rješavanje je izuzetno kompleksno I zahtijeva odgovoran, kontinuiran i sistematičan pristup. Upravo zbog toga, grupa entuzijasta sa područja Općine Tešanj okupljenih u Udruženju invalida rada općine Tešnja I Savezu za sport I rekreaciju invalida Tešnja,   Udruženju mladih ForTe, Udruženju građana Sehara, pokrenula je aktivnosti usmjerene ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom na području općine Tešanj, pretočene u kampanju pod nazivom “Jednake prilike, jednaki snovi”.

Uvažavajući kompleksnost problema, članovi ovih udruženje su fokus svojih aktivnosti stavili na arhitektonske barijere na području općine Tešanj koje onemogućavaju osobama sa invaliditetom pristup javnim ustanovama i/ili javnim prostorima, a samim tim i mogućnost potpune socijalizacije ovih osoba.

Cilj koji je okupio predstavnike pomenutih udruženja jeste izjednačavanje prava te poboljšanje kvaliteta života i stepen socijalizacije osoba sa invaliditetom na području općine Tešanj. U tom smislu kroz kampanju „Jednake prilike, jednaki snovi“ članovi udruženja će raditi na uklanjanju najmanje tri barijere ispred javnih ustanova i/ili javnih prostora na području općine Tešnja ali i uključenju šire javnosti (organizacije civilnog društva, mjesne zajednice, mladi, penzioneri, građani ….) u proces rješavanja problema postojanja arhitektooskih barijera.

Kako bi dostigli zacrtane ciljeve, članovi udruženja uključenih u kampanju svoj rad su koncipirali na način da inicijalno prikupe informacije o postojanju arhitektonskih barijera na području Tešnja kao I njihovom značaju iz perspektive samih osoba sa invaliditetom. Paralelno sa ovom aktivnosti, radiće se I na prikupljanju informacija od strane relevantnih aktera (javnih ustanova I institucija, udruženje građana, porodica osoba sa invaliditetom I dr) o broju osoba sa invaliditetom na području Tešnja I dimenzijama problema socijalizacije ovih osoba. Podrška građana će se osigurati na uličnim događajima koji će biti organizovani u sklopu kampanje “Jednake prilike, jednaki snovi”. Na kraju, sve to će biti predočeno predstavnicima vlasti općine Tešanj uz poziv za što hitnije I što direktnije uključenje u rješavanje ovog problema.

U narednim danima upoznajte se sa našom kampanjom “Jednake prilike, jednaki snovi” na sljedećim lokacijama:

  •  Srijeda, 27. septembar od 10h do 14h – JELAH (na trgu)
  •  Petak, 29. Septembar od 10h do 14h -Tešanj (kod semafora –sata)
  •  Subota 30. septembar od 10h do 14h – TEŠANJKA (kod trga)

Ove aktivnosti se provode u okviru PRAGG projekta kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi konzorcij HELVETAS Swiss Intercooperation i NIRAS u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih inicijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.

 

Povezani postovi

Hasan Handžić: Pripremamo sistem za dodatne iskorake u poslovanju kroz budućnost

Bližimo se kraju još jedne kalendarske godine. Decembar je...

Upućen demant na objavljeni tekst o OŠ “9.septembar” Medakovo

U našu redakciju je pristigao i demant na tekst...

Radna posjeta ministra Adnana Šabanija općini Doboj Jug

Općinski načelnik Mirnes Tukić primio je danas u radnu...

Osnivanjem Mehmedovićeve stranke SDA Tešanj ostaje bez polovine vijećnika

Aktuelna vijest danas je bila da je Mehmedović završio...